БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

1 май в плакатното изкуство

Как Денят на труда – 1 май – е изглеждал в плакатното изкуство в различните народни републики?

Да спрат фабричните комини
и всеки черен труд да спре,
и туй намръщено море
от морни роби и робини
да озари и приласкай
усмивката на първи май!

И българският поет Христо Смирненски възпява Деня на международната работническа солидарност 1 май. Но и едни от най-великите поети като Сергей Есенин и Владимир Маяковски. Ето какво пише Маяковски: НИЕ! Колектив! Човечество! Маса! Доволно да се трудим тежко! С май да се пробудим!
Освен в поезията, 1 май заема почетно място и в плакатното изкуство на много народни републики, но и в страни като САЩ и Канада. Денят на работническата солидарност е обхванат широко с най-различни измерения. По улиците на световни градове шестват деца, майки, бащи. Изобразява се освен задружието между работниците в борбата срещу капиталистическата експлоатация, също така и тази борба като обединяваща семействата, очакващи бъдеще за децата си. Важен елемент в изображенията в плакатите имат и жените работнички. Те са изобразени с важната им заслуга за високотехнологичното развитие в различни области, но и като излизащи от бита и напускащи кухненското робство, като равни работнички с всички останали в света. Жената е авиаторка, трактористка, лекарка. Тя не е изобразена като домакиня. Плакатите обикновено са с ярки цветове, което показва жизнеността на народа, енергията му за нов различен свят. Устремът към социализъм.
Можем обаче да видим и изтезания работник от тежък мъчителен труд, потиснатият. Това е въздействащ образ за необходимостта от социална революция, капиталистическия гнет, който създава бедност, болка и неравенства.
Плакатното изкуство е едно от най-въздействащите изкуства преди дигиталната епоха и появата на телевизията. Плакатът е най-мощното средство за пропаганда. За новините на БСТВ – Юлия Владимирова.


Автор: Юлия Владимирова
julia_96a62ce3ee898a579678785193b9196a.png