БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

100 години от рождението на Богомил Райнов

Разговор в студиото на „Културен фронт“ с доцент Борис Попиванов за богатото наследство и противоречивостта на фигурата на Богомил Райнов.

Според доцент Борис Попиванов противоречията и сложността на неговата личност и присъствие, тяхната сложност и дълбочина са показател, че българската модерна публичност през неговата фигура е навлязла в своята зрялост. „Това означава, че културният живот на една нация е станал сложен и разнообразен и тези конфликти събират в себе си именно тази сложност.“ В разговора става дума за това как днес трябва да мислим Богомил Райнов, за проблема интелектуалец-власт, конфликта баща-син, идеологическите линии в длъжностите, които заема Райнов и разграничението от тях в творчеството му. Как срещата му с Людмила Живкова повлиява на творчеството му? Тези и други акценти можете да видите във видеото.