БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

150 години от създаването на Периодичната система

150 години от създаването на Периодичната система

БАН ще отбележи Международната година на периодичната таблица на химичните елементи със създаване на юбилейна пощенска марка

Общото събрание на ООН и ЮНЕСКО обявиха 2019 г. за Международна година на периодичната таблица на химичните елементи. 

В своята лекция проф. Баларев ще разкаже за нейната история, същност и значение. 

Към най-ярките постижения на проф. Баларев са и разработените технологии за използване на химическите ресурси на Черно море. 

Печатът за пускане в употреба на пощенската марка ще бъде поставен на 24 юни от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО Христо Георгиев.

Организатори на тържественото отбелязване са Българската Академия на Науките и Институтът по обща и неорганична химия.