БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

3 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

3 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Според статистиките в световен мащаб около 15% от населението на земята или над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане

Днес отбелязваме международния ден на хората с увреждания.
Според статистиките в световен мащаб около 15% от населението на земята или над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане.
Предизвикателството на днешния ден обаче е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му.