БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

300 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА П. ХИЛЕНДАРСКИ В БЕЛЕЖИТИТЕ ДАТИ НА ЮНЕСКО

300 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА П. ХИЛЕНДАРСКИ В БЕЛЕЖИТИТЕ ДАТИ НА ЮНЕСКО

Предложението е на Националната комисия на България към организацията

300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски ще бъде чествана през 2022 г. с национални и международни прояви. Списъкът на бележити годишнини на ЮНЕСКО е одобрен на 41-ва сесия на Генералната конференция на организацията.

През 2021 г. ЮНЕСКО се присъедини към отбелязването на 100-годишнината от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов и 650-годишнината от създаването на Търновската книжовна школа. Паисий Хилендарски, често наричан още Отец Паисий, e български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година и паметта му се отбелязва на 19 юни.