БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

35 ГОДИНИ ЧЕРНОБИЛ: ХОРАТА ГИ НЯМА, НА ТЯХНО МЯСТО СЕ НАСТАНЯВА ЖИВОТИНСКИЯТ СВЯТ

На 26 април 1986 г. в четвъртия енергиен блок на централната избухва мощна експлозия

600 000 души участват в ликвидирането на последиците от най-тежката катастрофа в историята на атомната енергетика. Около една десета от от тях умират, а 165 000 остават инвалиди, според някои експерти.
От 2012 година в бившите съветски републики 26 април се отбелязва като Международният ден в памет на жертвите на радиационни аварии и катастрофи.
Радиоактивният облак след аварията засяга много големи територии на Европейския континент. България се нарежда на осмо място по степен на замърсяване сред страните от засегнатия регион. Заради информационното затъмнение, спуснато от Михаил Горбачов и българското Политбюро на БКП през 1986 г., властите взимат мерки чак след дъждовната манифестация на 1 май в София. За хората от високите етажи на властта са взети специални мерки срещу радиоактивните замърсявания, но обикновеният българин не е получил предупреждение.

И досега, 35 години по-късно, районът е пустош, празни сгради и разруха. Най-близките градове Чернобил и Припят са градове призраци и до ден днешен. В района на аварията хората отдавна са отстъпили терена на животинския свят. Големи зони на територията на Украйна, Беларус и Русия са станал убежище на много елени, бобри и сови до по-екзотични видове като кафяви мечки рисове, диви коне и много вълци, голяма част от тях - мутанти. Във водите на историческата река Припят плуват огромни сомове и щуки. Заради тях, и заради особената еккзотика на трагичния инцидент, около 100 хиляди туристи и учени посещават района всяка година.