БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

4,14 е средната оценка от матурата по български език

4,14 е средната оценка от матурата по български език

Традиционно най-голям брой точки има на матурите по чужди езици, а най-малък - по биология, география и философския цикъл

Средната оценка на дванадесетокласниците от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 52,44 точки, което отговаря на оценка добър 4,14. Според МОН процентът на зрелостниците с максимален брой точки на задачата за формулиране на собствена теза по конкретна тема се покачва. Тази година те са 45,06% при 38,77% през миналата и 32,44 % през 2019 г.
Все пак дванадесетокласниците трудно извличат информация от непознат текст и всеки пети не се е справил с тази задача. Слабите оценки по български са по-малко отколкото през предходните две години, но броят им продължава да бъде висок - 3331. По-малко са и отличниците по този предмет - 5732, което е спад спрямо 2020 г. (6283). Пълни отличници от двата задължителни изпити са 39 зрелостници.
Традиционно най-голям брой точки има на матурите по чужди езици, а най-малък - по биология, география и философския цикъл.
Испанската гимназия в София води класацията на училищата с най-добри резултати, следвана от Немската гимназия и Първа езикова гимназия във Варна. В първата петица по региони традиционно са София, Смолян, Варна, Пловдив и Габрово.