БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

44 ДЕН ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Какво предстои?

С кратка математика на реалностите започваме тази вечер - заради "тридневната памет за всяко чудо" на българина и заради настигащите ни една след друга кризи - показваме моментна снимка на стабилността у нас към днешна дата. До края на 2020 година остават още 322 дни. 
Какво предстои?