БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

85% ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СА С НАРУШЕНИЯ

ВРЕДИ ЗА ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ

На фона на европейското недоволство от българските власти идва и скандалният резултат от вътрешна проверка - 85% от обществените поръчки на министерствата през миналата година са проведени в нарушение на закона. От 13 обществени поръчки, направени от различни министерства, само две са без нарушения. Това сочи доклад на АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ. Тя е установила още, че в резултат са нанесени вреди на публичните финанси за над 10 милиона лева