БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

91 млрд. лева са раздали банките през първото тримесечие на 2019

Данните бяха оповестени от БНБ

Задълженията нарастват приблизително с 8 млрд. лева в сравнение с миналата година, а необслужваните кредити са се свили със 7 милиарда.

В края на първото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система стигат около 108 млрд. лв., като нарастват с почти 10,7 млрд. лв. на годишна база. Също така и темпото на инфлация в страната се ускорява през последните месеци. 

Пламен Милев: "От 2010-2018 година основното перо в доходите на българските домакинства остават заплатите и пенсиите. В същтото време са нараснали с 3 пъти повече средствата, които домакинствата теглят от банките, тоест малките депозити вече те си теглят депозити и в същото време с 3 пъти нарастват банковите кредити и в домакинствата." 

Ръст с около 2,2 са отбелязали кредитите на домакинствата до 22,4 млрд. лв. От тях 1,3 млрд. лв. е увеличаването на жилищните ипотечни кредити, които достигат почти 11,3 млрд. лв. Нарастването на потребителските кредити е с 1,4 млрд. лв., а общият им размер е 10,5 млрд. лв. 

Пламен Милев: "Още по-тревожното е, че доходите на домакинствата, тоест това, което всичките взимаме под формата на работна заплата за всички работещи в България за една година се равнява някъде на около 32 млн. До този момент домакинствата дължат 22 млрд. Тоест една огромна част над 70% те вече са ги изхарчили."

Административните разходи в банковата система се понижават с 3% на годишна база. Като цяло нетната печалба на сектора се увеличава до 309 млн. лв. при близо 267 млн. лв. през съответня период на 2018 г.