БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ, ГОСТИ: ГАБРИЕЛ ВЪЛКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО В БСП и АЛЕКС ГИГОВ (20.09.2022)

ПОЛИТИКИТЕ НА БСП ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ

ГОСТИ: ГАБРИЕЛ ВЪЛКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО В БСП, АЛЕКС ГИГОВ - №28 В ЛИСТАТА НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ В 25 МИР - СОФИЯ

ТЕМИ:

1. МЛАДИТЕ В ЛИСТИТЕ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

2. ПОЛИТИКИТЕ НА БСП ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ

3. БСП: ЗА СОЦИАЛНА И СИГУРНА ДЪРЖАВА

4. СОФИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ