БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Актуално от деня" с Александър Симов (22.7.2020), ГОСТИ: Д-Р ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ – ДЕПУТАТ ОТ БСП, НАДЯ КЛИСУРСКА - ДЕПУТАТ ОТ БСП

ЧЕТЕРИНАДЕСЕТИ ДЕН ПРОТЕСТИ: НАРОДЪТ СРЕЩУ МАФИЯТА

ТЕМА: 
ЧЕТЕРИНАДЕСЕТИ ДЕН ПРОТЕСТИ: НАРОДЪТ СРЕЩУ МАФИЯТА