БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Актуално от деня" с Александър Симов (8.7.2020), ГОСТИ: АТАНАС ЗАФИРОВ - ЧЛЕН НА ИБ НА БСП и ПЛАМЕН МИЛЕВ - ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ НА БСП

КОНЦЕПЦИЯТА НА БСП ЗА НОВА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ТЕМИ:
КОНЦЕПЦИЯТА НА БСП ЗА НОВА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
СОЦИАЛНИТЕ МЕРКИ НА БСП ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗАТА