БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Актуално от деня" с Александър Симов, гости Йордан Тодоров, председател на фондация „ Защита правата на децата“ и Атанас Милушев

Тема: Политиките за децата