БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Актуално от деня" с Николай Грозданов (10.07.2020), Гост: ИРЕНА АНАСТАСОВА – ДЕПУТАТ ОТ БСП

4-ГОДИШНИТЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА