БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Актуално от деня с Велизар Енчев (20.02.2020), гост: Христо Монов - психолог

ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ЕЛИТА

Актуално от деня с Велизар Енчев (20.02.2020), гост: Христо Монов - психолог

ТЕМА 1: ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ЕЛИТА

ТЕМА 2: ЕЗИКЪТ НА ПРЕМИЕРА: ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ, ОБЛЕЧЕНА ВЪВ ВЛАСТ