БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ" с водещ ЮЛИЯ АЛ-ХАКИМ (10.1.2022)

ГОСТ: ДОЦ. НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА - ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

ТЕМИ:
1. КСНС ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАСЕДАВА ЗА ПОЗИЦИЯТА ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС
2. НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕЗОН – НОВИ ЗАКОНИ
3. ПЛАНОВЕТЕ ЗА РЕФОРМИ В ПРАВОСЪДИЕТО
4. „ЗА“ И „ПРОТИВ“ ЗЕЛЕНИЯТ СЕРТИФИКАТ

НА СКАЙП: ЕМИЛ ХУМЧЕВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СМОЛЯН
ТЕМА: ОБЛАСТ СМОЛЯН – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ