БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ" с водещ ЮЛИЯ АЛ-ХАКИМ (12.7.2021)

ГОСТ: ГЕОРГИ АТАНАСОВ – ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР

‼ ТЕМА:  ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 - РАВНОСМЕТКАТА

ГОСТ: ЕМИЛ ВОЙНОВ- ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК ОТ БСП
‼ ТЕМА: ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ВОТ