БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

"АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ" с водещ ЮЛИЯ АЛ-ХАКИМ (27.6.2022)

ГОСТ: ДОЦ. НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА - ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

ТЕМИ:
1. КАК ЩЕ СЕ ЗАВЪРТИ ПОЛИТИЧЕСКАТА РУЛЕТКА?
2. СЪДЕБНАТА РЕФОРМА – А СЕГА НАКЪДЕ?