БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ" с водещ НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ (04.09.2020), ГОСТ – ПРОФ. НИКОЛАЙ РАДУЛОВ

ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ

ЗАЩО ПОЛИЦАИТЕ ОСТАВИХА ПРОВИКАТОРИТЕ, А СЕ НАХВЪРЛИХА ВЪРХУ МИРНИ ГРАЖДАНИ!?