БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ" с водещ НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ (23.10.2020), ГОСТ- МИЛКА ХРИСТОВА- ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

РАБОТАТА НА ГРУПАТА НА БСП В СОС

НАРУШЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ПРЕДСТОИ ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАН СМЕТКАТА ЗА ЧИСТОТА ОТ СОС

КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД – 19?