БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ" с водещ НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ, ГОСТ ВАЛЕНТИН ВАЦЕВ (16.07.2021)

ГОСТ: ВАЛЕНТИН ВАЦЕВ - ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР, ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА - ПРЕПОДАВАТЕЛ В СУ, КАТЕРДРА „КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ НАУКИ“

???? ГОСТ: ВАЛЕНТИН ВАЦЕВ - ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР

‼ ТЕМИ:

1. НА ПРАГА НА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА

2. ПОЛИТИЧЕСКО ШОУ НА ИТН

???? ГОСТ: ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА - ПРЕПОДАВАТЕЛ В СУ, КАТЕРДРА „КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ НАУКИ“

‼ ТЕМИ:

1. НАРОДНО СЪБРАНИЕ С РЕКОРДНО НИСКА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ

2. НА ПРАГА НА НОВИ ИЗБОРИ – ПАРЛАМЕНТАРНИ И ПРЕЗИДЕНТСКИ