БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

АНТИ ИНВЕСТИЦИОНЕН АБСУРД: БАНКИТЕ НЕ ОТКРИВАТ СМЕТКИ НА ФИРМИ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ

За това алармират адвокати

Банките не откриват сметки на фирми с чуждестранно участие - за това алармират адвокати. Откакто действа новият Закон за мерките срещу изпирането на пари, вероятно под страх от тежките му санкции, банките в България на практика са спрели да откриват сметки на фирми с чуждестранно участие или с капитал изцяло от чужбина. От Обединението на свободните адвокати настояват за среща с Българската агенция за инвестиции, Асоциацията на банките, ДАНС и БНБ. Целта - да бъде решен този проблем, който засяга пряко чуждестранните инвестиции в страната.

В писмо до тези институции адвокатите изтъкват, че новият Закон за мерките срещу изпирането на пари „съдържа множество условни и метаюридически текстове с неясни хипотези, даващи възможност за разширително и противоречиво тълкуване“. Законът постави Българските банки под огромен натиск. Резултатът е изключително негативен – банките, в частност техните дирекции „сигурност“, преустановиха откриването на сметки на български дружества с чуждестранно участие, респективно на чуждестранни юридически лица. В резултат на това, инвестициите в страната са секнали. Невъзможно е да се реализира каквато и да е инвестиция на територията на България, ако инвеститорът не разполага с банкова сметка в българска банка.

В писмото се изтъква, че това обезверява потенциалните чуждестранни инвеститори още на старта. Причината – те не могат дори да си регистрират фирма в България, тъй като тя е невъзможна без банкова сметка у нас.