БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АНТИДОТ" (02.07.2020), ГОСТИ: БОРИС ЦВЕТКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП- РАЙОН „ИСКЪР“ И МИХАЕЛА ДЕМИРЕВСКА

РОДИТЕЛИ ИЗЛИЗАТ НА ТРЕТИ ПРОТЕСТ ЗАРАДИ НЕДОСТИГ НА МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ