БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АНТИДОТ"(11.06.2020), гост: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ, АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ПИПЕР“

КЪДЕ ИЗЧЕЗВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СУБСИДИИ?