БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

АНТИДОТ" (18.06.2020), гост: Симеон Владов - актьор

Държавата е глуха за култура и цивилизация