БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АНТИДОТ" (30.07.2020), гости: СИМЕОН ВЛАДОВ, актьор и ЮЛИАН ВОЙНОВ, икономист

Закъсняха ли мерките на правителството?