БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

АНТИДОТ с ЮЛИЯ АЛ-ХАКИМ (09.04.2020), ГОСТ: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

БЪЛГАРСКИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

 

КАКВИ ПРАВА ИМАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КАК МОГАТ ДА ГИ ЗАЩИТАВАТ?

ТЕЛЕФОННО ИНТЕРВЮ С ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР