БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Антидот с Юлия Ал-Хаким (12.02.2020), гост: доц. д-р Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания - БАН

КАПАНИТЕ НА ЕВРОЗОНАТА - ОТ ЛЕВОВЕ КЪМ ЕВРО