БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Антидот с Юлия Ал-Хаким (19.5.2020), ГОСТ: ИВО ЛУЛЧЕВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКОГЛАСНОСТ

ГОСТ: ИВО ЛУЛЧЕВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКОГЛАСНОСТ

НА ТЕЛ. НИНА СТАВРЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ БСП - КАВАРНА

ТЕМИ:
УНИЩОЖАВАТ УНИКАЛНИ СТЕПИ В ДОБРУДЖА ОТ НАТУРА 2000, НАКАЗАНИЯТА – СМЕШНИ
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВАРНЕНСКИЯ ЗАЛИВ СЕ ВИЖДА ОТ КОСМОСА