БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"АНТИДОТ" с Юлия Ал-Хаким (26.05.2020), гости: МАЯ ИЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И БОЙКА АНАСТАСОВА, ФИЗИОТЕРАПЕВТ

ПРОКУРАТУРАТА ПРИВИКА НА РАЗПИТ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

"АНТИДОТ" с Юлия Ал-Хаким (26.05.2020),

гости:

МАЯ ИЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И

БОЙКА АНАСТАСОВА, ФИЗИОТЕРАПЕВТ

ТЕМИ:

1. ПРОКУРАТУРАТА ПРИВИКА НА РАЗПИТ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

2. ПРОТЕСТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ

3. КАКВО НАПРАВИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА?