БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Арх. Йочколовски, кандидат на "БСП за България" под №12 в 24 МИР – София: Излишна  е централизацията за одобряването на планове и издаването на документи

Проучване е установило, че от над 4 000 кандидати за депутати за 45-ия парламент само един е архитект и той е част именно от листата на „БСП за България“. Той е арх. Йочколовски и бе гост на БСТВ

По Свободната телевизия на България архитектът заяви: "Трябва отново да се заговори за важната определяща роля на българския архитект. Има огромна липса на сериозни политики в областта на териториалното устройство и градоустройството и каквато и да е стратегии в областта на планирането на селищата и градовете. Сега сме свидетели на един процес на обезлюдяване на стратегически важни райони от територията на страната ни и пренаселеност в няколко точки. С ликвидирането на ТКЗС-та, селско стопанство и зоните за труд и производство се отне възможността дори в средно големи градове да има трайно население. В новата визия на БСП се поставят сериозно въпросите за регионалното развитие и за създаване на нова концепция за управление на страната.", Арх. В. Йочколовски, кандидат за народен представител на "БСП за България" в №12 в 24 МИР - София участва в "Думата е ваша" по БСТВ.

Арх. Йочколовски разясни някои от проблемите в София, свързани с архитектурата и градоустройството: "В нашата страна до този момент липсва цялостна градоустройствена политика в национален аспект, всичко е объркано. В редица престижни райони на град София като Бистрица, Бояна, Драгалевци, Симеоново липсва канализация. Транспортната инфраструктура също е не добре развита. Виждаме обслужващи улици, които са тупици, често пъти няма проведен дори водопровод. По-голямата част от сградите, които се застрояват по нашата южна дъга, не се обслужват с нормална канализация, а с изгребни ями, често пъти е доста занижен контрола по изграждането на тези съоръжения. Това е много сериозна заплаха за околната среда и функционирането на кварталите, могат да се получат дори свлачищни процеси. В първата четвърт на 21-ви век ние нямаме дигитализиран кадастър, това е единна система, която да улеснява и обслужва гражданите в областта на архитектурата и градоустройството."

На въпроса какво трябва да се промени чисто законово за централизацията в архитектурно отношение, кандидатът за народен представител обясни: "Трябва да се търси по-голяма демократичност в планирането на територията и провеждането на процедури, свързани с прилагане на общия устройствен план. Забелязва се излишна централизация в дейности, свързани с одобряване на планове и издаване на документи, които се концентрират в ръцете на главния архитект. Неоправдано е занижена ролята на районните главни архитекти, поне в столицата. Тези колеги са много по-добре запознати в района, в който работят, отколкото общинската администрация."