БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Атанас Зафиров, БСП: Защо сте ядосани, ГЕРБ – Сливен? Ето още статистика от „работата“ ви в областта

Атанас Зафиров, БСП: Защо сте ядосани, ГЕРБ – Сливен? Ето още статистика от „работата“ ви в областта

Заради хората, заради Сливен. Нищо че съм от Бургас

Колеги от ГЕРБ, споделям още факти от официални източници за състоянието на област Сливен, без какъвто и да е коментар.

  1. Икономическо развитие. За да не се сърдите, че правя сравнение със Стара Загора и Бургас, ще опитам с Ямбол.

За последните 10 години Сливен и Ямбол остават доста зад средните за страната равнища на икономическо развитие. Докато двете области тръгват от практически еднакви нива на брутен вътрешен продукт на човек от населението преди 10 г., Ямбол успява да расте по-бързо в периода след кризата благодарение на по-високите инвестиции в областта.

През 2008 г. Сливен е покривал 52% от средния за страната БВП на човек, а Ямбол – 55%, но при Сливен се наблюдава отдалечаване, като през 2018 г. покритието вече е едва 48%, а Ямбол достига 62%. В Сливен БВП на човек възлиза на 7600 лв., като по-ниска стойност на този показател има единствено Силистра.

От гледна точка на усвояването на средства от европейските фондове, Ямбол също се справя почти два пъти по-добре, като към средата на 2020 г. общият обем на усвоените средства от двата програмни периода достига 1800 лв. на човек от населението. Сливен пък вече е единствената област, където обемът на усвоените европейски средства e под 1000 лв. на човек, което я поставя на последно място в страната.

Данни на НСИ и ИПИ.

  1. Работна сила.

Основният фактор, който обуславя относително по-добрите икономически постижения и по-високите инвестиции в Ямбол спрямо Сливене образователната структура на работната сила.

В Сливен делът на работоспособните с основно и по-ниско образование през 2019 г. достига 38% и значителна част от тях срещат трудности при интеграцията си на пазара на труда, съдейки по ниската заетост (65% по последни данни) в областта. Ниската заетост обаче е съчетана и с относително ниска безработица, което от своя страна означава, че голям дял от работоспособните остават изцяло извън пазара на труда.

Още по-притеснителна е тенденцията, че в Сливен делът на работоспособните с основно образование нараства с 8 пункта за десетилетие. В Ямбол той също се движи нагоре, но не с толкова рязък темп.

Данните са от НСИ и ИПИ, цитирани от „Капитал“

  1. Образование

Сливен е областта с най-ниска оценка по образователните показатели. Делът на второгодниците и този на напусналите основното и средното образование са най-високите в България. Делът на второгодниците се повишава за втора поредна година и през 2019 г. достига 3,24% (при 0,89% за страната). Напусналите преждевременно училище намаляват, но делът им остава двойно по-висок от средния за страната – 5,7% при 2,9% в страната.

Голямо предизвикателство продължава да бъде недостатъчният брой на учителите. През 2019 г. той се повишава значително, но остава сравнително нисък – 83 преподаватели на 1000 ученици при 89 на 1000 ученици средно за страната.

„Предвид обстоятелството, че Сливен е и с най-големите дялове на отпадналите от училищно образование (5,7%) и на повтарящите ученици (3,2%) в страната, е повече от очевидно, че областта има системни проблеми с образователната система, които спъват икономическото ѝ развитие“.

Данните са на ИПИ. Цитатът е от анализ на ИПИ.

  1. Здравеопазване:

Слабата оценка в категорията се дължи предимно на изключително високия коефициент на детска смъртност. През 2019 г. той отново се повишава, като достига 14,4‰ – най-високият в страната и далеч над средните на национално ниво 5,6‰.

Показателите за броя на лекари и болнични легла в Сливен са близки, но под средните за страната. Един общопрактикуващ лекар в областта се грижи средно за 1841 души при 1688 души на лекар в страната.

Данните са от ИПИ и НСИ.

  1. Бедност

Πpeз 2019 г. линиятa нa бeднocт зa Бългapия е 413 лв. cpeднoмeceчнo нa лицe oт дoмaĸинcтвo.

Haй-виcoĸ e дeлът нa бeднитe в oблacтитe Cливeн – 30.1%, Kюcтeндил – 28.8%, Bpaцa – 27.7%, и Ямбoл – 27.4%. Ето тук удържаме една тъжна победа 2,7%!

Данните са на НСИ.

Тези данни, и първите, които ядосаха ГЕРБ, не са от „пандемичната“ 2020 г. Такива все още не са излезли. Изключение правят само данните от ИСУН за разплатени средства до юни 2020 г., но те нямат общо с пандемията. Всички данни са за 2019 г. Източници: Институт за пазарна икономика, Национален статистически институт

Политически послепис към колегите от ГЕРБ:

Не знам кога ген. Кольо Милев е „управлявал област Сливен“ и как точно ГЕРБ са  „я спасили от пропадането“… Не разбирам защо намесвате Търговище и родния ми Бургас… Предлагам да се държим към темата „Сливен“.

Не разбирам защо обяснявате в отговор на моите думи, че „инспекцията на Бойко Борисов на големия проект за канализация на кв. “Речица”, в присъствието на кмета Стефан Радев, сливенски депутати и министър от града, е най-добрата оценка за управлението и за добрата комуникация между институциите“. Никой не спори, че всички изредени си комуникирате много добре на проектен принцип…

Много точно отбелязвате, че „за пореден път именно ние /ГЕРБ/ инициирахме подписването на споразумение за честна и почтена кампания. БСП избра да не го подпише. Сега всички знаем защо.“ Е сега всички наистина знаем защо – сбъркан понятиен апарат. Излагане на официална статистика, което прави БСП, не е „черна кампания“. Виж, темата за „Бенчо Бенчев“ си е чиста проба черна кампания. Ядосахте се и творческият ви колектив по отговора до мен се изпусна се за авторството й…

Мога да ви предложа още теми и статистика за дебат – например състояние на земеделието и родното производство, за състоянието на ВиК – Сливен, за предстоящите промени във водния сектор, за предстоящите промени в енергийния сектор, от който уви, „проспериращото“ Сливенско ще е доста засегнато… Или пък за ромското „включване“, за демографската криза, нищо че област Сливен е на първо място по раждаемост…  Имате ли план? Политика за реакция? Или пак имате само евро-проекти за усвояване? Усвояването на евро-проекти е една много, много малка част от политиката…

Генерално обаче ви предлагам да спрете с емоциите и да се държим мъдро. Да се съсредоточим върху действителността, защото тя не е добра.

Заради хората, заради Сливен. Нищо че съм от Бургас.