БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ботев е непреходен и вечен. Гледайте специалното студио в почит към Ботев

БСТВ с истината за Ботев!

Не пропускайте едно специално студио на БСТВ в почит към паметтта и в свободен прочит на мислите на Ботев!