БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСП ПОИСКА НОВ ЗАКОН ЗА МВР И АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА НА ВЪТРЕШНОТО МИНИСТЕРСТВО

Продължават разговорите за съставяне на правителство, които са инициирани „Продължаваме промяната“

Изготвяне на пълен функционален анализ на МВР и цялостен преглед на дейността на министерството. Той да се изготви от представители на МВР , синдикални организации, външни специалисти, представители на Министерството на финансите и по един представител от всяка от четирите партии.

На база на този анализ да се изработят нова структура, звена и състав, включително и да се обмисли обособяване на служби в нови звена или министерства.

Изготвяне промени в законодателството или изцяло нов закон за структурата и функциите на МВР. Предстои да се преценява детайлно дали законът за МВР да остане и дали той да е функционален, структурен въз основа на заключенията и препоръките на анализа.

Да има критерии за оценка на дейността и механизми за външен контрол.

Освобождаване от несвойствени функции на полицейските органи.

Обективно регистриране на сигналите и на престъпленията и отчитане на тяхната разкриваемост на база обективни критерии. В момента статистиката в МВР води едно престъпление като разкрито в момента, в който материалите се докладват на прокуратурата, а не когато има влязла в сила присъда като по този начин се генерира висока разкриваемост.

ГДБОП да засили взаимодействието с другите национални служби с фокус върху киберсигурността и създаване на унифицирана структура за киберсигурност и киберпрестъпления.