БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

БСП ПРЕДЛАГА МВР ДА СЕ ПРЕСТРУКТУРИРА

Подобна идея лансира по-рано и вътрешният министър Бойко Рашков

Социалистите застават зад идеята да се създаде нова държавна агенция за гражданска защита на населението. В структурата се предвижда да влязат споменатата дирекция за противопожарна безопасност, както и дирекцията за спешни повиквания с телефон 112.

„Предложението ни е тази държавна агенция да бъде към Министерски съвет и подчинена на министър-председателя. На всички служители, преминаващи в държавната агенция, ще бъде запазена категорията труд, присъден ранг, възнаграждения, полагащи им се обезщетения и други социални придобивки“, заяви Бойко Клечков.

Той добави, че БСП има 11 мотива, които налагат изваждането на ГД "Противопожарна безопасност и защита на населението", но най-важният от тях бил, че Министерство на вътрешните работи било силово министерство, а не на хуманните дейности.

"Не става въпрос за създаването на държавна агенция, която да осигури постове на някого. Постовете и в момента са налични, въпросът е дали работят ефективно. Става дума за изграждането на нова съвременна структура извън МВР, която да отговаря на дефинициите на гражданската защита", заяви Клечков.

В левицата предполагат, че в силовото министерство ще има и други структурни промени, но засега не са ги обсъждали с Бойко Рашков.