БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

БСП внесе закон срещу домашното насилие над жени и деца

БСП внесе закон срещу домашното насилие над жени и деца

От левицата нееднократно сме настоявали за предприемане на мерки срещу домашното насилие, заяви Вяра Емилова

Декларация от името на парламентарната група на “БСП за България“

25 ноември се отбелязва като Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените – невидимо страдание, на което са жертва и децата.

Отбелязваме тази дата, за да привлечем вниманието на институциите и на цялото обществото за съществуващото насилие над жени и домашното насилие. Но не трябва да го правим само днес. Не само на този ден трябва да говорим за тежкия проблем в обществото. В условията на глобалната пандемия от Ковид-19 в България се отчита повишение на случаите на насилие. У нас не се води официална статистика, но по данни на НПО от 30 до 50 процента са се увеличили обажданията на телефонните линии за помощ на пострадали от домашното насилие по време на извънредното положение, а през 2022 г. до месец септември убитите жени са 19, като за 2021 г. техният брой е 22.

Жертвите на домашно насилие от началото на 2022 г. до май месец са 1738, като сред тях преобладават жените но децата също са уязвими - 409.

Ние от БСП нееднократно сме настоявали за предприемане на мерки и законодателни промени за борба с домашното насилие. Още през 2018 г. след поредица от срещи с НПО, внесохме законопроект, който цели осигуряване на по-високо ниво на закрила на лица, пострадали от домашно насилие. Акцентът е поставен върху една от мерките за оказване помощ на тези лица, която в доста случаи е и единствената първоначално възможна, а именно настаняването им в кризисни центрове. Днес внасяме в Народното събрание Закон за защита от домашното насилие.

Основен проблем за пострадалите лица от домашно насилие се оказва липсата на достатъчно услуги, с които те да бъдат подкрепени за справяне в изключително тежката ситуация. Съществуващите в момента кризисни центрове на територията на страната са недостатъчен брой. Те са едва 13 и не винаги в тях жертвите могат да потърсят подкрепа, тъй като капацитетът им е запълнен. В много случаи настаняването на жертвата включва и деца – жертви на насилие. Това всъщност се оказва и единственият шанс за тяхното спасение. В центровете се настаняват жертви на насилие, които са пострадали от тежки форми на физическо или сексуално насилие и не разполагат с подкрепяща среда и ресурс, включително и финансов за справяне със ситуацията. Затова откриването на кризисни центрове във всяка област е от съществено значение за оказване на помощ за жертвите.

България все още се държи сякаш насилието, основано на пола и домашното насилие не са проблеми, изискващи целенасочени действия от институциите. Все още няма достатъчни мерки за превенция. Все още не се разпознава свръх уязвимата позиция, в която се намират жертвите на тези типове насилие.

Обществото ни трябва да прогледне. Насилието срещу жените не е частен въпрос и именно това е най-често срещаната форма на нарушение на човешките права. Този тип насилие все още твърде често се толерират от обществото и не достигат и средствата за ефективната борба с него.

Това е тихо и невидимото страдание, защото насилието срещу жените и момичетата все още твърде често се премълчава, тушира и омаловажава. И това е така в цял свят, дори в развитите страни. Жертвите за домашно насилие трудно споделят за проблема. Но във тази тиха война децата също са жертва - освен върху жените, домашното насилие се отразява и върху децата, дори и когато те не са пряко засегнати.

Всеки може да стане жертва на насилие, без значение на пол, възраст, икономически статус, обществено положение и образование. И именно по тази причина промените на нормативната уредба засягат широка група от хора. За да създадем добра нормативна основа за борба с домашното насилие, възложихме законодателно проучване на европейската практика, през месец май тази година на тема: “Правна рамка на мерките срещу домашно насилие и насилието над жени в страните от ЕС“. Проучването може да бъде видяно на страницата на Народното събрание на Република България и касае действащото законодателство на четиринадесет европейски държави, повечето от които държави-членки на ЕС.

Докато има насилие, трябва да продължим борбата. Нито една повече!

Днес БСП внася законопроект срещу домашното насилие над жени и деца.