БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

„БСП за България“ с ясен план за постигане на ускорен икономически растеж

„БСП за България“ с ясен план за постигане на ускорен икономически растеж

Другият сериозен проблем, който поставиха пред Кристиан Вигенин, е усложняването на процедурата и създаването на пречки пред фирмите, работещи за износ с Русия

Обвързване на икономиката с образованието за подготовка на нужните кадри е икономическата мярка, предлагана от „БСП за България“, която е най-необходима за големия бизнес. Това споделиха при среща с водача на листата на левицата за Ямболския избирателен район Кристиан Вигенин ръководният екип на едно от най-успешните ямболски производствени предприятия – „ХЕС“ – Ямбол.

Заради липса на кадри както на средно ниво, така и инженерни, те не могат да оползотворят потенциала, който имат за износ на продукция.

Другият сериозен проблем, който поставиха пред Кристиан Вигенин, е усложняването на процедурата и създаването на пречки пред фирмите, работещи за износ с Русия. В момента износът им за руските пазари е 8 %, а би могъл да има и по-голям дял, но разрешителните и документите им констват много повече усилия в сравнение с предни години без да е променяна продукцията.

„БСП за България“ си поставя за цел ускорен икономически растеж, увеличаване на доходите, потреблението, инвестициите и износа и намаляване на неравенствата, обясни Кристиан Вигенин и запозна мениджънта на фирмата с икономическите приоритети на левицата:

 

  • Образование според потребностите на регионалните икономики;

  • Държавна подкрепа за износа чрез Българската агенция за експортно застраховане;

  • Финансов щит за малки и средни предприятия чрез Българската банка за развитие;

  • Опростяване на нормативните разпоредби и процедури;

  • Намаляване на административната тежест и бюрокращина чрез въвеждане на 6 електронни регистъра:


 

  1. Електронен поземлен регистър,

2. Информационна система, обединяваща пазарите на селскостопанска продукция с платформа за електронна търговия,

3. Национална система по заетостта,

4. Единен данъчен регистър,

5. Електронна здравна карта и здравно досие

6. Единна електронна образователна система.

 

  • Развитие на индустриалните зони и подкрепа на родното производство.

Той сподели и решимостта на „БСП за България“ да опрости процедурите за получаване на финансова подкрепа от фирмите, пострадали от Ковид –кризата, защото две ямболски фирми все още чакат помощта от 150 000 лв., след като са кандидадтствали и са одобрени още миналата година. Коалицията има конкретни мерки за първите 100 дни в управлението в най-важните сектори, сред които е и икономиката, за да стабилизира държавата.