БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Данъкоплатците ще платят къщите за гости

Данъкоплатците ще платят къщите за гости

Бившият министър Порожанов е разследван за още злоупотреби с европейски средства.

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожна Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.

На практика с решението си ВАС казва, че санкции за милиони за нарушенията с къщите за гости, както и много други нарушения по програмата, трябва да бъдат покрити от данъкоплатците. Методиката е утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", който според ВАС не е имал делегирани права да приеме подобен акт.

В част от посочения период, в който е приета методиката, Румен Порожанов е бил изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" (от март 2011 до август 2013 г., а после от ноември 2014 г. до февруари 2017 г.). От Решението на ВАС се разбира, че всички установени нарушители по програмата ще имат срок от една година да си поискат парите от държавата. Това ще могат да направят и тези, чиито глоби са потвърдени окончателно от съда. Този срок е изтекъл обаче.