БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ДАНС искат достъп до личните данни на деца и ученици

ДАНС искат достъп до личните данни на деца и ученици

ДАНС искат достъп до личните данни на всички деца над 6 години, включително и на студентите

ДАНС искат достъп до информационните масиви на образователното министерство, както и до регистрите и дипломите за завършено образование. Като мотив за осигуряването на тази информация се посочва единствено изискването на текст от Закона за ДАНС, предвиждащ министерствата и ведомствата да предоставят на агенцията достъп до информационните си фондове. Не е ясно обаче защо за работата на агенцията е нужен 24-часов достъп до данните дори на 6-годишните деца от предучилищните групи.

Служителите на агенцията ще влизат в системата на МОН от "автоматизирани работни места", които ще се ползват единствено за въпросната справочна дейност и "не могат да се използват за достъп до интернет или други мрежи.