БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

ДЕН НА МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ – 30% ОТ ХРАНАТА СИ ДЪЛЖИМ НА ТЯХ

Днес е Международния ден на пчелата

Днес е Международния ден на пчелата. Празнуваме нашите най-важни опрашители – медоносните пчели, които са един от най-важните сегменти от нашата хранителна верига.

30% от всичко, което слагаме на трапезите си, дължим директно на усилията на пчелите.

Денят се отбелязва от 2018 г. по инициатива на Словенската асоциация на пчеларите с подкрепата на правителството на Словения, одобрен с резолюция на Общото събрание на ООН от 20 декември 2017 г. . Целта е да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, и въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели. Денят е годишнина от рождението на словенеца Антон Янша, който изучавал размножаването на пчелите и положил основите на съвременното пчеларство.