БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"ДИСКУСИОНЕН КЛУБ" с водещ ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (15.04.2022)

ГОСТ - ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН ВАЦЕВ – МЕЖДУНАРОДЕН АНАЛИЗАТОР

ТЕМА - 51-И ДЕН ОТ ДРАМАТА НА УКРАЙНА: ЩЕ СТАНЕ ЛИ ДРАМА НА СВЕТА?