БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Днес Българска свободна телевизия навършва една година!

БСТВ се превърна в територия, в която свободата на мненията е гарантирана, а истината и фактите се представят такива, каквито са и без цензура

Българска свободна телевизия стартира на 24 януари 2019 година и вече една година като национален обществен оператор, БСТВ работи в защита на обществения интерес, информирания избор и свободата на словото. Българска свободна телевизия е родолюбива, защото утвърждава и разпространява българската култура и народното творчество, повдига духа, вярата и самочувствието на нацията. Българска свободна телевизия е кауза, посветена на хората и идея - в името на България.

БСТВ е територия, в която свободата на мненията е гарантирана, а истината и фактите се представят такива, каквито са и без цензура. С отношение към регионите и внимание към диаспорите, Българска свободна телевизия изпълнява национално-отговорната мисия за обединение на българите.