БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ДНЕС Е ВЕЛИКА СРЯДА - ДЕНЯТ НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО

Днес е Велика сряда - денят, в който Юда предава Христос

В деня на Великата сряда се припомня за ценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаяла се грешница. Успяла да влезе в дома, където бил Христос, жената, носеща алабастърен съд с драгоценно миро, искала да засвидетелства почитта си. В бързината, тя счупила съда, по-лесно да се разлее мирото. Някои от апостолите не харесали постъпката й и поискали мирото да се продаде и парите да се раздадат на бедните. А Христос казал да не я смущават, защото за това й усърдие ще се разгласи по цял свят.

Един от апостолите, Юда, който вече е бил упрекван в алчност от Исус, отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Исус Христос за тридесет сребърника.

Другото съдбоносно библейско събитие е Тайната вечеря, на която Исус дава на своите ученици последните си духовни напътствия. Пророкува смъртта си на кръста и посочва, че един от тях ще го предаде на фарисеите, за да бъде съден, измъчван и разпнат.

След вечерята Христос взима хляба, разчупва го и раздава на учениците си с думите: "Вземете, яжте, това е моето тяло." После вдига чашата с червено вино и казва: "Пийте от нея всички. Това е моята кръв. Кръвта на Новия Завет, която се пролива за опрощаване на греховете."

С тези слова се поставя началото на ново духовно учение, на нов мироглед.