БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ДО 15 ОКТОМВРИ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪРВОКЛАСНИК И ОСМОКЛАСНИК

До момента от такава помощ са се възползвали близо 60 хиляди семейства

300 лева еднократната помощ ще получат ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища. До момента от такава помощ са се възползвали близо 60 хиляди семейства. Данните са на Агенцията за социално подпомагане. Отпускането на средствата вече не е обвързано  с доходите на родителите. 

Кандидатстването за еднократната помощ за първокласниците и осмокласниците започна във средата на лятото и продължава до 15 октомври.

Целта е семействата на децата в първи и в осми клас да бъдат подкрепени при подготовката на учениците в началото на учебната година.

Кандидатства се по настоящия адрес на един от родителите. Формулярите са качени на страницата на Атенцията за социално подпомагане и могат да се подават и по електронен път.

Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас. 

Помощта се получава на две части – през първия и през втория срок.

Средствата подлежат на връщане при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.

636 са били заповедите за възстановяване на получената сума при първокласниците за миналата година. Значително по-голям е броят при осмокласниците - над 1500.