БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ДО 17 СЕПТЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Това съобщиха от Централната избирателна комисия

Желещите да гласуват по настоящ адрес имат срок до 17 септември да подадат заявления за това. Това съобщиха от Централната избирателна комисия.

От ЦИК напомнят, че гласуването в страната се извършва по постоянен адрес, който е вписан в личната карта. Но желаещите да упражнят правото си на глас по настоящ адрес трябва да подадат заявление за това до кмета на населеното място. Това може да стане и по електронен път през интернет страницата на ГРАО, като избирателят впише данните си и посочи телефонен номер.

От ЦИК напомнят също, че избирател, който е гласувал по настоящия си адрес на изборите през миналата година и желае това да се случи и сега, трябва да подаде ново заявление за гласуване по настоящия си адрес.