БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ДО 3 МЛН. ЛВ. - ТОЛКОВА МОГАТ ДА ХАРЧАТ ПАРТИИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ

Таванът при инициативните комитети е поставен на 200 хиляди лева

3 млн. лв. - толкова е максималният праг на финансиране на предизборните кампании на партиите и коалициите за предстоящите парламентарни изброи на 4 април. Това реши днес Централната избирателна комисия. Таванът при инициативните комитети е поставен на 200 хиляди лева.

Предизборните кампании могат да се финансират чрез собствени средства на партиите, на участващите в коалициите партии и на членовете на инициативните комитети, на регистрираните кандидати. Също така се допускат още и средства, дарени от физически, юридически лица и еднолични търговци по определения за това ред.
Забранява се на участниците във вота да получават анонимни дарения под каквато и да е форма.
Финансовата част на кампаниите на всички участници във вота ще бъде проверявана от Сметната палата след приключването на кампанията.