БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"ДУМАТА Е ВАША" с водещ Гита Манолова (29.11.2021)

ТЕМА: СТАРТ НА ПАРЛАМЕНТА – ЩЕ ИМА ЛИ ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ?