БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"ДУМАТА Е ВАША" с водещ СТОИЛ РОШКЕВ (13.01.2021)

КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА 44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ?

ТЕМИ ЗА ЗРИТЕЛИТЕ: КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА 44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ?
 
НАЧАЛО НА ПОСЛЕДНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СЕСИЯ.
 
К. НИНОВА КЪМ ГЕРБ: ВРЕМЕТО ВИ ИЗТЕЧЕ – ЗНАЕМ, ЧЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЩЕ ИМА ПРОМЯНА.
 
К. НИНОВА: МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ. ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЛОЖАТ НАЧАЛОТО НА ТОВА.