БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЕДНА ТРЕТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ЗАПЛАШЕНИ ОТ БЕДНОСТ

Неравенството в разпределението на доходите в България е най-високото в ЕС и се увеличава непрекъснато през последните години

Според последните проучвания на социалното министерство бедните българи са почти една трета от населението у нас. Неравенството в разпределението на доходите в България е най-високото в ЕС и се увеличава непрекъснато през последните години. Припомняме ви, че само преди дни излезе проучване, според което България се топи и до 2040-та година населението у нас е спаднало до 5 милиона.

По последни данни на социалното министерство бедните българи у нас са 23,8 процента от населението или близо 1 660 000 души. Целта е до 2022-ра година делът им е да намалее на 22,5 на сто. Това е записано в Плана за действие за изпълнение на националната стратегия за намаляване на бедността. Документът е качен за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство. В него се подчертава, че поставената национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 година не е изпълнена. Напротив, за периода 2008-2020 г. става ясно, че броят на лицата, живеещи в бедност, се е увеличил с около 28 000 души спрямо базовата 2008 година. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, е липсата на икономическа активност и участие на пазара на труда.